Denizcinin anasayfası

IMO SSE’de gündem filikalar ve can salları

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) alt komitelerinden biri olan Ship Systems & Equipment (Gemi Sistem ve Ekipmanları-SSE) 7. dönem toplantısı 68 ülke delegasyonu ve 27 uluslararası hükümet dışı kuruluşun (NGO) katılımı ile IMO’nun Londra’da bulunan merkezinde gerçekleştirildi.

SSE toplantısında filikalar ve can sallarında havalandırma ile ilgili LSA kod değişiklikleri, kaldırma donanımları ve ırgatlar için gereklilikler SOLAS Bölüm II-1 revizyonları ve rehber çalışması, gemilerin limandayken sahil elektriği ile beslenmesi ile ilgili taslak kılavuzun hazırlanması, FSS kod bölüm 9 revizyonları ve yeni polar kod ile bağlantılı çalışmalar yer aldı.

Delmar Safety

Toplantının son gününde başkanlık ve başkan yardımcılığı seçimlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanı Umut Şentürk birçok ülkenin desteğiyle 2021 yılı için tekrar SSE Komite Başkanı (Chairman) olarak seçildi.

Toplantıya Türkiye adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Deniz Endüstrisi Dairesi Koordinatörü Gökhan Ayyıldız, IMO Uzman Temsilcisi Burak Aykan ve Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.’den Bayrak Devleti Onayları Birim Yöneticisi Aykut Yılmaz da katıldı.


Bunları da beğenebilirsin