Denizcinin anasayfası

2023 yılı İmpa Emniyet Sörveyi Kampanyası

 

Merhaba Sevgili Meslektaşlarım,

Geçtiğimiz günlerde IMPA’nın 2023 Emniyet Kampanyası yayınlandı. Aşağıda bu ilanı bulabilirsiniz. Dört konu öne çıkıyor; ilki gerek uygun gerekse de uygun olmayan pilot transfer sistemlerinin veri tabanına girilmesi, veri girişlerin 1- 15 Ekim 2023 tarihleri arasında olması, veri girişleri için survey.impahq.org’ un kullanılması ve şifre olarak da “ladder” sözcüğünün girilmesidir.

 

Are you ready for the IMPA Safety Campaign/Survey 2023?

When: 1 – 15 October 2023

 What: Report compliant and non-compliant boarding arrangements experienced during the survey period. We encourage every maritime pilot to report on their experiences during at least one period of duty during the survey period. All reports are treated anonymously and are used only for the purpose of improving maritime safety.

How: The IMPA Survey App can be downloaded from Google Play or the Apple App Store. Password for the survey is available from your national association.

Why: The lived experience of maritime pilots on duty is a vital source of data used by IMPA to promote a reinvigoration of the safety culture around pilot transfer arrangements. Our most recent success is using the data to enable agreement that IMO will amend SOLAS regulation V/23 and its associated recommendations and to shape the approach to this work.

If you have any questions, please get in touch with office@impahq.org #impa #internationalmaritimepilots #theinternationalpilot #impasafetycampaign

 

2022 yılı sonunda yazdığım, 2021 ve 2022 IMPA Emniyet Sörveyleri’nin kısa bir kıyaslaması

Meslektaşlarımın bildiği gibi IMPA ( Internatinal Maritime Pilots’ Association) her yıl sonbaharda bir “emniyet sörveyi” gerçekleştiriyor. 2022 emniyet sörvey raporu birkaç gün önce açıklandı. Öncelikle bu sörveye dünyanın her yerinden katılan kılavuz kaptanlara teşekkür ederiz. Mesleğimiz ve dolayısıyla bizim hayatta kalmamız için yapılan bu çalışmaya katkı vermek takdire değerdir. Bir teşekkür de IMPA Ailesine. Bizleri bir arada tutan IMPA ailesi çalışanları burada önemli bir rol oynuyor. Bize düşen bu raporları iyi analiz etmektir. Rapordaki sorunlu alanların üzerine giderek bunları çözmek ilk görevimiz olmalıdır. İşbirliği yapacaklarımız, yardım alacaklarımız, anlatacaklarımız var, kısaca yapacağımız çok şey var. Bunları ihmal etmeyelim. Aşağıda 2021 ile 2022 yılları raporlarının kıyaslamasını bulacaksınız.

 

a-Returns from participating IMPA members

  2 0 2 1 2 0 2 2
Total Returns 3322 4664
Compliant 2876 3881
Non compliant 446 783
Non comp. as % 13.43 16.79

2022’de araştırmaya katılan kılavuz kaptan sayısı daha fazladır. 1342 adet ilave katılım ciddi bir sayıdır. Bununla birlikte uygunsuz rapor sayısı da artmıştır. Artan rapor sayısı 337’dir. Böylece uygunsuz çarmıhların genel ortalaması %13.43’den %16.79’a çıkmıştır.

 

b-Ship Type (as %, non compliant)

  2 0 2 1 2 0 2 2
Fishing 80.95 55.17
Reefer 14.81 27.59
General cargo 15.16 23.13
Rig. Supply ship 23.53 21.57
Passanger 6.56 19.86
Ch. Tankers 9.15 19.09
Other ( E.G. Navy) 13.29 18.87

Uygun olmayan raporlar 2021’de gemi tiplerinde ( % olarak) sırasıyla balıkçı, sondaj platformu ikmal gemisi, genel yük gemisi, 80.95/ 23.53/ 15.16 iken, 2022’de sırasıyla balıkçı, frigorifik gemi ve genel yük gemisi (% olarak) 55.17/ 27.59/ 23.13’dir.

 

 

 c-Means of transfer ( as %)

  2 0 2 1 2 0 2 2
Combination 14.97 17.40
Side door and pilot ladder 13.36 14.10
Pilot ladder 13.34 17.26
Gangway 5.45 1.89
Helicopter 4.17 14.93
Deck to deck 4.17 10.91

Pilot transfer şekli 2021’de ( % olarak) sırasıyla kombinasyon, borda kapısı ve pilot çarmıhı, sadece pilot çarmıhı, 14.97/ 13.36/ 13.34 iken, 2022’de ise (% olarak) kombinasyon, pilot çarmıhı, helikopter 17.40 / 17.26/ 14.93 olmuştur. Helikopterdeki artış dikkat çekicidir.

 

d-Reported and non reported surveys to authority

  2 0 2 1 2 0 2 2
Total number of non- compliant ships in survey reported 446 783
No. of defects reported to Authority 46 95
% of non-compliant ships reported 10.31 12.13
% of non-compliant ships not reported 89.69 87.87

Uygunsuz rapor sayısı iki yıl arasında 337 adet artmıştır. 2021’de uygunsuz donanımların idareye bildirilme oranı %10.31 iken, bu oran 2022’de %12.13’e çıkmıştır. Artış olumlu olsa da, bu sayı yeterli değildir. Bunun nedenleri arasında idarelerin bu raporlara gereken ilgiyi göstermeyeceği algısı öne sürülebilir. Bu hususta idareler daha atak davranmalı ve kılavuz kaptanları cesaretlendirmeleri gerekmektedir. Uygunsuz olmayan çarmıhların idareye rapor edilmesi için daha basit ve kullanışlı sistemlerin hayata geçirilmesi gerekir.

 

eNon- compliant by type of defect

  2 0 2 1 2 0 2 2
Pilot ladder 51.32 55.27
Bulwark/deck 19.21 23.56
Safety Equipment 15.89 12.43
Combination 13.58 8.75

Uygunsuz kılavuz kaptan transfer donanımları 2021 yılında pilot çarmıhı, küpeşte ve güverte donanımı, emniyet teçhizatı sırasıyla 51.32/ 19.21/ 15.89 gelmektedir. 2022’de aynı sıra korunmuş ve sırasıyla şu oranlar bulunmuştur: 55.27/ 23.56/ 12.43. Görüleceği üzere uygunsuzluk, pilot botundan birkaç metre ötede başlamakta ve güverteye ayak basma anına kadar sürmektedir. Bu 2-3 dakika bir kılavuz kaptan için çok hayati öneme sahiptir. Buraya odaklanmamız gerektiği açıktır. Dikkatimizi bu sürece vermeliyiz.

 

f-Defects of pilot ladder

  2 0 2 1 2 0 2 2
Poorly rigged retrieval line 29.83 31.12
Other 16.95 24.73
Steps not horizontal 14.32 12.50
Not against ship’s hull 11.22 5.98
Incorrect step fitting 5.25 5,59
Steps dirty/ slippery 4.53 2.93
Steps not equally spaced 4.53 2.79
Steps broken n/a 3.19
Sideropes not suitable material n/a 3.59

Pilot çarmıhındaki uygunsuzluklar 2021’de sırasıyla uygun donatılmamış çarmıh incesi, diğer nedenler ve basamakların yatay olmamasıdır. 2021 sayıları şöyledir: 29.83, 16.95, 14.32. 2022’de ise bu sayılar 31.12, 24.73, 12.50 olmuştur.

 

 

g-Defects of Bulwark/ Deck

  2 0 2 1 2 0 2 2
Ladder not secured properly 65.41 61.89
No/ faulty handhold stanchions 25.56 27.17
Other 9.02 10.94

Küpeşte ve güvertede durum maalesef aynıdır. 2021’de düzgün donatılmayan çarmıh (65.41) ve uygunsuz puntel (25.56)’dir. 2022’de sayılar ise sırasıyla 61.89 ve 27.17’dir.

 

h-Combination Ladder Defects

  2 0 2 1 2 0 2 2
Ladder(s) not secured to ship’s side 18.95 23.26
Pilot ladder not attached 1.5 m above accomodation ladder 18.95 18.02
Lower platform stanchions/ rail incorrect rigged 18.30 13.95
Other 13.73 12.79
Lower platform less than 5 m above the sea 12.42 16.28

Kombinasyon donanımlarında durum: 2022 sayıları bir önceki yıla göre iyi değildir.

 

i-Safety Equipment Defects

  2 0 2 1 2 0 2 2
No Lifebuoy with self igniting buoy 27.63 35.68
No vhf comm. with the bridge 17.11 10.81
Inadequate lighting at night 14.47 10.27
No heaving line 13.82 22.70
No responsible officer 25 17,84

 

Son olarak yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi tablonun birinci ve dördüncü satırı olumsuz iken, ikinci, üçüncü ve dördüncü satır olumludur.

Bu kısa karşılaştırmanın hepimiz için faydalı olmasını umarım değerli meslektaşlarım.

“Her zaman güvende kalın”

 

 

 

Uluç Hanhan

www.uluchanhan.com


Bunları da beğenebilirsin