Denizcinin anasayfası

Kılavuz kaptanların iş kazalarında ilk sırayı çarmıh alıyor

Bugüne kadar hayatını kaybetmiş kılavuz kaptanlarımızla ilgili en yeni çalışmayı ilginize sunuyorum.

Bu çalışmada 1961 ile 2022 yılları arasındaki 61 yıl boyunca, faal kılavuz kaptan (mevzuat gereği 65 yaşından küçük) ölümleri ve nedenleri saptanmaya çalışılmıştır. Emeklilik dönemindeki vefatlar çalışmada yer almamıştır. Çalışmada Türkiye liman, boğaz ve iç sularında ve istisna olarak Libya’nın Tobruk Limanı’nda görev yapan (bir kişi) kılavuz kaptanlar yer almıştır. Türkiye’de Dz.K.K’de askeri işçi statüsünde görev yapan kılavuz kaptanlar çalışma dışında tutulmuştur.

Çalışmada kılavuz kaptanların ad ve soyadları, doğum ve ölüm tarihleri, öldüğü yaşı, görevli bulunduğu kurum/ kuruluş, ölüm nedeni ve mezun olduğu okulu ve yılı sunulmaktadır. Araştırmacı eldeki olanaklarla çalışmada adı geçen kılavuz kaptanlara ulaşmıştır. Çalışmada eksiklikler olabilir. Bu konuda çalışmaya katkı sunacaklara şimdiden teşekkür ederiz.

61 yıl boyunca 18 kılavuz kaptanın vefat etmesi 3.38 yılda 1 kılavuz kaptanın hayatını kaybettiğini ortaya koymaktadır. 2014 yılında yaptığım çalışmada bu oran 3.50 idi.

Ölüm nedenleri arasında kalp ile ilgili rahatsızlıklar 7 ölüm ile ilk sırada gelmektedir. İkinci sırada 6 ölüm ile diğer hastalıklar, üçüncü sırada 3 ölümle çarmıh kazaları gelmektedir. Dördüncü ve son sırada birer ölüm ile trafik kazası ve gemide yangın/ patlama sonucu ölüm gelmektedir.

Aşağıdaki Tablo-1 de çalışmada yer alan ölüm nedenleri, sayısı ve yüzdeleri gösterilmektedir

Ölüm Nedeni Sayısı %
Kalp ile ilgili rahatsızlıklar 7 39
Diğer hastalıklar 6 33
Çarmıh kazaları 3 17
Gemide yangın / patlama 1 5.5
Trafik kazası 1 5.5
Toplam 18 100

 

Tablo-1 Ölüm nedenleri, sayısı ve yüzdesi

Ölümlerin 8 tanesi hastanede meydana gelmiş olup en yüksek yüzdeyi ( %45) oluşturmaktadır. Diğer ölümler sırasıyla gemide 6, kılavuzluk istasyonunda 2, evde 1 ve trafikte 1’dir.

Aşağıdaki Tablo-2’de ölüm olayının gerçekleştiği yer gösterilmektedir.

Ölüm Yeri Sayısı %
Hastanede 8 45
Gemide 6 33
Kılavuzluk İstasyonu 2 11
Ev 1 5.5
Trafik 1 5.5
Toplam 18 100

 

Tablo-2 Ölümün gerçekleştiği yer

Ölüm yaş aralığındaki en yoğun aralık 51-55 ( 5 ölüm- % 28) ile 61-65 ( 5 ölüm- % 28) dir. En genç ölüm 35 iken en yaşlı ölüm 64 tür.

Aşağıdaki Tablo-3’de ölüm yaş aralığı, sayısı ve yüzdesi gösterilmektedir.

Ölüm Yaş Aralığı  Sayısı %
35-40 1 5
41-45 3 17
46-50 4 22
51-55 5 28
56-60 0 0
61-65 5 28
Toplam 18 100

 

Tablo-3 Ölüm yaş aralığı, sayısı ve yüzdesi

Mezun olunan okul % 80 oranında Yüksek Denizcilik Okulu’dur ( Bugün İTÜ Denizcilik Fakültesi). Türkiye’de 70’li yıllar öncesindeki kılavuz kaptan teminindeki güçlükten ötürü, diğer okullardan mezun olanlardan da kılavuz kaptan temini yoluna gidilmiştir.

 Aşağıdaki Tablo-4’de mezun olunan okullar gösterilmektedir.

Okul adı Sayısı %
Yüksek Denizcilik Okulu 15 83
Diğer Okullar 2 11
Deniz Harp Okulu 1 6
Toplam 18 100

 

Tablo-4 Mezun olunan okullar

Türkiye’de 1996 yılındaki kılavuzlukta yaşanan özelleştirme dolayısıyla bu tarihten önce vefat eden kılavuz kaptanlar (Tobruk Limanı – Erdoğan Baykal hariç) kamuda görev yapan kılavuz kaptanlardır.  Vefat edenlerin çalıştığı kurum/ kuruluşta en yüksek yoğunluk kamunundur ( % 50 )

Aşağıdaki Tablo-5’de görev yapılan kurum/ kuruluşlar gösterilmektedir.

Kurum/ kuruluş Sayısı %
Kamu ( İst. Lim. İşl+TDİ+Kıyı Emniyeti ) 9 50
Libya Tobruk Limanı 1 5.55
Ambarlı 1 5.55
Trabzon 1 5.55
Bandırma 1 5.55
Çeşme 1 5.55
İskenderun 1 5.55
Derince 1 5.55
İzmit 1 5.55
Nemrut Körfezi 1 5.55
Toplam 18 100

 

Tablo-5 Görev yapılan kurum/ kuruluşlar

Ölüm nedenleri arasında ilk sırada gelen kalp hastalıkları ( %47) ve ölüm yaşı arasındaki ilişkiye önemlidir. Aşağıdaki tabloda 61 yaş en yoğun ölümün yaşandığı yaştır.

Aşağıdaki Tablo-6’da kalp hastalıkları sonucu ölenlerin yaş aralıkları gösterilmektedir.

Yaşı Sayısı %
41 1 14
46 1 14
48 1 14
55 1 14
61 2 30
64 1 14
Toplam 7 100

 

Tablo-6 Kalp hastalıkları sonucu ölenlerin yaş aralıkları, sayısı, yüzdesi.

Aşağıdaki Tablo-7’de 1961-2022 yılları arasındaki yitirdiğimiz faal kılavuz kaptanlar gösterilmektedir.

No Adı Soyadı Doğ. – Ölüm Tarih Öldüğü Yaş Mezuniyet

Kurum-Yıl

Görev yap. Kurum/kurş. Ölüm nedeni
1 Cevdet Çubukçu 1926-1961 35 Ortaokul İst. Lim. İşl. Gemide yangın-patlama
2 Vahit İğneci 1927-1968 41 İlkokul İst. Lim. İşl. Gemide kalp krizi
3 Erdoğan Baykal 1929-1983 54 YDO-1952 Libya-Tobruk Lim. Çarmıh kazası
4 Osman Hayati ARKAN 1926-1987 61 YDO-1949 İst. Lim. İşl. Manevra sonrası kalp krizi
5 Ender YURDAY 1928-1992 64 YDO-1951 İst. Lim. İşl. Kalp hast. ( Ameliyatta vefat)
6 Kamil ATAY 1933-1994 61 YDO-1955 İst. Lim. İşl Kalp krizi ( arabada pıhtı atması)
7 Hikmet Alpaslan 1958-2002 44 YDO-1980 Arpaş A.Ş. Böbrek Hast.

 

8 Lütfü Berk 1956-2006 50 YDO-1977 Kıyı Emn. Çarmıh kazası
9 Fahrettin Aksu 1955-2009 54 YDO-1977 Kıyı Emn. Çarmıh kazası
10 Mehmet Kulak 1954-2009 55 DHO-1976 Trabzon Lim. Kalp krizi ( evde)
11 Levent Ruhi 1966-2011 45 YDO-1988 Bandırma

Lim.

Sol.+organ Yetmezliği
12 Behzat Özgür 1965-2011 46 YDO-1987 Çeşme

Lim.

Gemide kalp krizi
13 A. Süreyya Güler 1964-2011 47 YDO-1985 İskenderun

Lim.

Trafik kazası
14 İsmet Ünal Gül 1948-2012 64 YDO-1971 Kıyı Em. İzmir Lim. Kan Hast.
15 Atilla Karhan 1965-2013 48 YDO-1986 TCDD Derince Lim. Kalp krizi +sol. yetmez.
16 Doğu Tengüzer 1954-2017 63 YDO-1979 İzmit Körfezi Diğer hast.
17 Şakir Sabuncuoğlu 1965-2020 55 YDO-1987 Nemrut Körf. Diğer hast
18 Ekrem Çetin Güney 1969-2021 52 YDO-1990 Kıyı Em. Diğer hast

 

Tablo-7 de 1961-2022 yılları arasındaki faal kılavuz kaptan ölümleri

Bu çalışmada sonsuzluğa uğurladığımız 18 değerli kılavuz kaptana ve emeklilik yaşamında vefat eden kılavuz kaptanlara Allah’tan rahmet dilerim, ruhları şad olsun.

Önümüzdeki günlerde yapılacak Türk Kılavuz Kaptanlar haftasında yitirdiğimiz kılavuz kaptan ağabey, arkadaş ve kardeşlerimizin teker teker anılmalarını bekler, sağlıklı günler ve kazasız, güvenli vardiyalar dilerim.

Kaynaklar:

Sn. Ali Bozoğlu
Sn. Kapt. Altay Altuğ
Sn. Kapt. İhsan Doğu Korutürk
Sn. Kapt. Ali Cömert
Sn. Kapt. Cemil Çırakoğlu
Sn. Kapt. Metin Savaş
Sn. Kapt. Ali Deniz
Sn. Kapt. Alper Tunga Anıker
Sn.Kapt. Hasan Pekgöz

www.denizhaber.com (2014)
www.turkcaptains.com  ( 2014)


Bunları da beğenebilirsin