Denizcinin anasayfası

2020, 2021 ve 2022 yıllarında IMPA Emniyet Sörveyi’ne Türkiye’den katılımın incelenmesi

Meslektaşlarımın bildiği gibi IMPA (Internatinal Maritime Pilots’ Association) her yıl sonbaharda bir “emniyet sörveyi” gerçekleştiriyor.

Meslektaşlarımın bildiği gibi IMPA ( Internatinal Maritime Pilots’ Association) her yıl sonbaharda bir “emniyet sörveyi” gerçekleştiriyor. 2022 emniyet sörvey raporu geçen hafta açıklandı. Öncelikle bu sörveye dünyanın her yerinden katılan kılavuz kaptanlara teşekkür ederiz. Mesleğimiz ve dolayısıyla bizim hayatta kalmamız için yapılan bu çalışmaya katkı vermek takdire değerdir. Bir teşekkür de IMPA Ailesine. Bizleri bir arada tutan IMPA ailesi çalışanları burada önemli bir rol oynuyor.

Bilindiği üzere İMPA, IMO’da önemli bir ağırlığa sahip. Bu yıl 25. si Meksika’nın Cancun liman şehrinde düzenlenen ve Kılavuz Kaptan Serkan Kahraman ile katıldığımız kongrede IMO Genel Sekreteri Sayın Kitack Lim’in kılavuz kaptanlar için şunları söylediğini hatırlayalım: “Burada şahsen buluştuğumuzda, çoğumuz pandemi sonrası bir dünya hakkında ihtiyatlı bir şekilde iyimseriz. Ancak pandemi tamamen bitmiş değil. Pilotlar, pandeminin en zor zamanlarında tedarik zincirlerini hareket ettiren ve bunu yapmaya devam eden, hatta COVID tehdidi altında kişisel koruyucu malzemelerle kılavuzluk hizmetleri sağlayan kilit çalışanlardır. Pilotlar, küresel olarak önemli limanlarda ve nakliye rotalarında navigasyon güvenliğini sağlamak için her zaman hayati olmuştur. Ayrıca, özel bilgi ve uzmanlığınızı kullanarak küresel tedarik zincirinin sürdürülmesinde de çok önemlisiniz. Güvenlik ve çevre koruma birden fazla paydaşa bağlıdır. IMO, üye devletlerin yaşam, kargo ve çevreye yönelik riskleri en aza indirirken, verimli ulaştırmayı teşvik etmek için önemli kararlar aldığı küresel düzenleyici kurumdur. Ancak IMO, IMPA gibi akredite sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte oynadığı çok önemli rolün farkındadır. Uzmanlıklarının tartışmalarımıza ve düzenlemelerin geliştirilmesinde kattığı değerin ne kadar büyük olduğu anlatılamaz.”

Bize düşen bu raporları iyi analiz etmektir. Rapordaki sorunlu alanların üzerine giderek bunları çözmek ilk görevimiz olmalıdır. İşbirliği yapacaklarımız, yardım alacaklarımız, anlatacaklarımız var, kısaca yapacağımız çok şey var. Bunları ihmal etmeyelim, sorunlara sırtımızı dönmeyelim ve çözümün bir parçası olalım. Kimse kılavuz kaptanların emniyetini kılavuz kaptanlar kadar iyi bilemez. Aşağıda 2020, 2021 ve 2022 yılları arasında Türkiye’den bu sörveylere katılan meslektaşlarımın doldurdukları raporların kısa bir özetini bulacaksınız.

1-TÜRKİYE’DE İMPA SÖRVEYİNE SUNULAN RAPOR SAYISI

Tablo-1’de görüleceği üzere, bu yazının başlangıç yılı olarak alınan 2020’de 31 adet rapor sunulmuşken, izleyen yılda bu sayı 48’e, 2022’de de 143’e çıkmıştır. Bu ivme çok olumludur. Burada meslektaşlarımın farkındalıklarının arttığını söylemek mümkündür. Diğer yandan, kılavuz kaptanların üyesi oldukları bir sosyal iletişim sisteminde kampanya esnasında bu sörveyle ilgili bildirimlerin çokça yer alması etkin olmuştur.

2-TÜRKİYE’DE İMPA SÖRVEYİNDE UYGUN BULUNAN ÇARMIH SAYISI

Tablo-2’de görüleceği üzere, bu yazının başlangıç yılı olarak alınan 2020’de 13 adet raporda çarmıh uygun bulunuyorken, izleyen yılda yatay bir seyirle bu sayı 14’e çıkmış, 2022’de ise bir önceki yıla göre dört kat artarak 67’ye çıkmıştır. Doğal olarak bu ivme çok olumludur.

3-TÜRKİYE’DE IMPA SÖRVEYİNDE UYGUN OLMAYAN ÇARMIH SAYISI

Tablo-3’de görüleceği üzere, bu yazının başlangıç yılı olarak alınan 2020’de 18 adet raporda çarmıh uygun değilken, izleyen yılda bu sayı 34’e çıkmış, 2022’de ise bir önceki yıla göre bir kat artarak 76’ya çıkmıştır. Bu ivme de farkındalığın arttığına işaret etmektedir.

4-TÜRKİYE’DE İMPA SÖRVEYİNDE UYGUN OLMAYAN ÇARMIH SAYISI ( % )

Tablo-4’de görüleceği üzere, bu yazının başlangıç yılı olarak alınan 2020’de sunulan raporlarda  %58’i uygun bulunmazken, 2021’de bu sayı %71 ile zirve yapmış, 2022’de ise düşüşe geçerek %53 olarak gerçekleşmiştir. Kanımızca bunda büyük etken ilk iki yıl sunulan rapor sayısının azlığı olabilir.

5- UYGUN OLMAYAN ÇARMIHLAR HAKKINDA TÜRKİYE RAPORLARI İLE DÜNYA GENEL ORTALAMASI ARASINDAKİ ORAN

Tablo-5’de görüleceği üzere, bu yazının başlangıç yılı olarak alınan 2020’de sunulan uygunsuz raporlar dünya ortalamasının 4.79 kat fazlasıdır. İzleyen yıl 2021’de bu oran 5.27 kat olmuştur. Yukarıda açıklandığı gibi, bu iki yılda sunulan rapor sayısının azlığı buna etki etmiş olabilir. Diğer yandan rapor sayısının en fazla olduğu 2022’de Türkiye’de üretilen uygunsuz raporlar Dünya ortalamasının 3.16 kat fazlasıdır.  Bu son sayıyı dikkate aldığımızda Türk kılavuz kaptanları olarak işimizin ne kadar zor olduğu açıktır. İşte bu bilinçle, önlemlerimizi almalı ve her bir kılavuz kaptan üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Sadece söylemle bir hedefe ulaşılamayacağı açıktır. Söylemler eyleme dönüşmedikçe daha çok kazalar ve hatta ölümlü kazalar yaşayabileceğimiz ne yazık ki çok açıktır.

6- ÜÇ YILLIK SAYILAR GENEL TABLOSU

Tablo-6’de çalışmada ifade edilen sayılar bir arada yer almaktadır.

Son üç yılda ülkemizde üretilen raporların sunulduğu bu çalışmanın Türkiye’deki kılavuz kaptanlar ve ilgililer için faydalı olmasını umar, bu vesileyle yeni yılınızı kutlarım değerli meslektaşlarım.

2023 yılı ulusumuz için çok önemli bir yıl. Cumhuriyetimiz 100 yaşına basacak. Dileğim bu yılın Türk Kılavuz Kaptanları’nın atılım yılı olmasıdır. Ama tabii ki çalışmak ve üretmek kaydıyla.

Şen, esen ve her zaman güvende kalınız.

Kılavuz Kaptan Uluç Hanhan

İzmit Körfezi

Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Kaynaklar

https://www.denizcilikdergisi.com/yazarlar/uluc-hanhan/25-impa-kongresinin-ardindan/

https://denizkartali.com/2021-2022-impa-sorveyleri-kiyaslamasi-kaptan-uluc-hanhan-yazdi.html

https://denizkartali.com/suleyman-nutkiden-gunumuze-denizlerin-kilavuz-kaptanlari.html

https://www.denizcilikdergisi.com/denizcilik-gundem-haberleri/kilavuzluk-ile-ilgili-bir-projeye-katilmak-ister-misiniz/

https://www.denizcilikdergisi.com/yazarlar/uluc-hanhan/simdi-soz-kilavuz-teskilatlarindaki-telsiz-operatorlerinde/

https://www.denizcilikdergisi.com/yazarlar/uluc-hanhan/su-turuncu-kilavuz-kaptan-botlari/

https://www.denizcilikdergisi.com/yazarlar/uluc-hanhan/birkac-kitap-ve-makalede-kilavuz-kaptanlar/

https://www.denizcilikdergisi.com/yazarlar/uluc-hanhan/kilavuz-kaptanlarin-is-kazalarinda-ilk-sirayi-carmih-aliyor/

https://www.denizcilikdergisi.com/yazarlar/uluc-hanhan/ispo-ile-kilavuzluk-hizmetlerinde-citayi-yukseltmek-mumkun-mu/

https://www.denizcilikdergisi.com/yazarlar/uluc-hanhan/kilavuz-kaptanlik-meslegi-ve-gemi-kaptanlarindan-beklentiler/

https://www.seanews.com.tr/after-the-25th-impa-congress/193828/


Bunları da beğenebilirsin